Aanmelden als lid

terug Terug naar ledenservice

Voorletters:
Voornaam:
Achternaam:
Adres + Huisnr:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Geslacht: ManVrouw
Afdeling: Meer informatie
Lid met ingang van: dd-mm-jjjj
Bank of gironummer:
Eventuele gezondheidsproblemen:
Voer de code in: captcha
Bovenstaande gegevens zijn naar waarheid ingevuld en er wordt akkoord gegaan met het automatisch incasseren van de maandelijkse contributie.
De ingevulde gegevens worden gebruikt conform de privacy policy. Getekend voor akkoord.