Ledenservice


Aanmelden als lid
Wil je je graag aanmelden als lid van de vereniging? Gebruik dan dit formulier om je aan te melden als lid van de vereniging.

bewerkenAanmelden als lid


Aanmelden voor de zwemvierdaagse
Wil je je graag aanmelden voor de zwemvierdaagse? Gebruik dan dit formulier om je aan te melden voor de zwemvierdaagse.

bewerkenAanmelden voor de zwemvierdaagse


Adreswijziging
Ga je verhuizen? Gebruik dan dit formulier om je verhuizing door te geven.

bewerkenAdreswijziging

Wijzigen bankrekeningnummer
Moet de contributie in het vervolg van een andere bankrekening worden afgeschreven? Gebruik dan dit formulier om het nieuwe bankrekeningnummer door te geven.

bewerkenWijzigen bankrekeningnummer

Procedure
Je kunt 4x (zwem- en waterpolo) gratis mogen meedoen met trainingen. Je hebt het inschrijfformulier incl. verklaring automatische incasso ingevuld of het bovenstaande formulier ingevuld “aanmelden als lid”.
De contributie gaat in op de eerste van de maand en wordt per maand geïnd.

De kosten van het lidmaatschap kunt u vinden onder Contributie.


Opzegging van het lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan 2 x per jaar.
Vóór 30 juni opzeggen, het lidmaatschap stopt dan per 1 juli en opzeggen vóór 31 december, het lidmaatschap stopt dan per 1 januari. Na ontvangst van de schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie blijft contributie voor de lopende periode (tot en met juni of tot en met december) verschuldigd. Tevens bent u verplicht de bondscontributie te voldoen. Daarnaast geldt: bij (opnieuw) aanmelden binnen een halfjaar na afmelding zullen de tussenliggende maanden worden verrekend.


Contributie

Onze vereniging is aangesloten bij de KNZB ( Koninklijke Nederlandse Zwembond ).
Dit wil zeggen dat alle leden staan ingeschreven bij de KNZB, hiervoor moet eenmaal per jaar bondscontributie worden betaald. In oktober van  ieder jaar wordt per automatische incasso deze bijdrage door onze vereniging geïnd. Dit is inclusief een WA verzekering en de jaarcontributie aan de Kring Drenthe. Op de hoogte van deze bedragen, hebben wij als vereniging geen invloed en moeten volledig afgedragen worden aan de KNZB.

Wanneer je niet aan wedstrijden mee doet dient er ook bondscontributie worden afgedragen.

Wanneer je aan wedstrijden mee doet moet je een startkaart hebben. Via de trainer/zwemcommissie wordt deze aangevraagd bij de KNZB.

CategorieënMaandelijksJaarlijks
Polo vanaf 16 jaar€ 19,20
Recreant zwemmen en pupillenpolo geen competitie€ 15,10
Zwemmen jeugdselectie of competitiepolo€ 17,90
Zwemmen selectie€ 21,10
Masters€ 13,95
Zwemmen recreanten jeugd€ 13,95
3e lid van een gezin€ 11,30
Combinatie polo/masters of polo/zwemmen€ 23,80
Bondscontributie zonder startkaart€ 25,10
Bondscontributie t/m 11 jaar€ 28,55
Bondscontributie startkaartleden 12 jaar en ouder€ 63,85